Sıcaklık ve ısı kavramları

Sıcaklık ve ısı kavramları

Sıcaklık ve Isı Kavramları

Sıcaklık

Bir maddeyi oluşturan atom ve moleküller durağan olmayıp,
hareket halindedirler.
Newton’un 2. hareket yasasına göre, hareket eden bir
cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesine ve hızına bağlıdır.
Hareket eden atom ve moleküller o maddede kinetik enerji
oluştururlar. Bu enerji maddenin içsel enerjisidir.
Bir maddeyi oluşturan tüm moleküllerin hareketinden
kaynaklanan ortalama kinetik enerji, o maddenin sıcaklığını
oluşturur.
Buna göre; sıcaklık ne kadar yüksek ise, moleküllerin
hareketi o kadar fazla demektir.
Bir cismin sıcaklığını yükseltmek için ona “ısı” gibi bir ek
enerji verilmesi gerekir.

Isı

Bir enerji şeklidir. Bir sistem ile sistemin çevresi arasında
yalnız sıcaklık farkından dolayı akan enerji türüdür.
Burada sıcaklık derecesi, ısı enerjisinin akış yönünü
belirler.
Isı, sıcaklığı yüksek olan sistemden, düşük olan sisteme
doğru akar.
Isı birimleri; kcal
BTU (Btu)
1 kcal: 1 kg suyun sıcaklığını 14.5oC’den 15.5oC’ye (1oC)
yükselmesini sağlayan ısı enerjisidir.
1 BTU: 1 pound suyun sıcaklığını 63oF’dan 64oF’a (1oF)
ısınmasını sağlayan ısı enerjisi miktarıdır

Isı enerjisi
Isı bir enerji formu olduğuna göre, herhangi bir enerji birimi
aynı zamanda bir ısı birimi demektir.
Her enerji birbirine dönüşebilir.
SI ‘de; iş birimi olan ve aynı zamanda ısı enerjisi birimi
olarak da kullanılan Jul’ün ve diğer ısı birimlerinin
birbirleriyle eşdeğer ilişkileri:
1 KJ = 0.23889 kcal 1 kcal = 3.968 Btu
1 KJ = 0.948 Btu 1 Btu = 0.252 kcal
1 kcal = 4.186 kJ 1 Btu = 1.055 kJ

 


Soğuk tekniğinde ısı ile ilgili olarak kullanılan iki kavram

Frigori
Soğuk tonu (tons of refrigeration)

Frigori: Bir soğutucunun soğutma kapasitesinin kalori olarak ifadesidir.
Örneğin 30 000 frigorilik soğutucu denildiğinde, bu soğutucunun
soğutma kapasitesinin 30 000 kcal/h olduğu anlamına gelir.

Soğuk tonu: 0oC’de 1 ingiliz tonu suyun, 24 saatte donmasını
sağlayacak kadar ısının uzaklaştırılmasına eşdeğer bir soğutma
kapasitesini ifade eder.
1 İngiliz tonu 2000 lb’dir. (1 lb=0.453 kg)
suyun donma gizli ısısı 144 Btu/lb’dir.
Buna göre 1 soğuk tonu: 2000 lb x 144 Btu/lb = 288 000 Btu/24 h
Kcal olarak;
1 soğuk tonu: (2000 x 0.453 kg) x 80 kcal/kg= 72 560 kcal/24 h

 

 

 

 

 


Eksi10sekiZ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Bir yanıt yazın